ลำเพลินเจริญใจ Lyrics

มนต์แคน แก่นคูน

พอแต่เปิดผ้ากั้ง ออกมาส่ง..เจ้ามองเห็น
พวกผู้สาวมาฟังเพลง จั้งแม่นงามแท้นอน้อง(ซ้ำ)
แน้น้องสาวจั่งว่าพอคราวแล้ว คราวแล้วสิลำตัดดอกข่อย
สิลำตัดดอกจ่อยสิลำเกี้ยวเหนี่ยวพัน แต่ก่อนนั้นเขาลำเกี่ยวชิงรัก
ก็ว่าให้สองแพงฮักต่อกันลำเกี้ยว
ลำคืน เดียวจะขอซ้อนเต็งก่อน ลำคืนเดียวจะขอซ้อนเต็งก่อน
พี่ขอกอดหมั้นลำเกี้ยวเกี่ยวพัน กลอนแบบนั้นลำเกี่ยวบ่ทันเขา
กลอนแบบนั้นลำเกี่ยวบ่ทันเขา เอาจังหวะรำไทยดอกกระถินซิงเกี้ยว
ฉันนอน เดียวฉันผู้เปลี่ยวกายา ฉันนอนเดียวฉันผู้เปลี่ยวกายา
มาพบน้อยโสภาจะเอาไหมแม่คุณ บุญไปด้วยเพลงไทยเขาว่า
บุญไปด้วยเพลงไทยเขาว่า โอ้นักกีฬาชอบเล่นลองเสียง
แสงตะเกียงใสส่องเวที มาพบน้อยนารีเจ้าหนุ่มแน่นเต็มพันธุ์
พี่จำได้เพลงไทยเขาว่า พี่จำได้เพลงไทยเขาว่า
นักกีฬาชอบเล่นซออู้ม่วนเพลิน ฉันเมินมองฉันต้องกายา
ฉันเมินมองฉันต้องกายา จะเอาเท่าไหร่ราคาจะให้ห้าพันทอง

ฟังเสียงฆ้องตีดังตุ้มเติ่น ตุ้มเต นเดตินเดิตนตุ้มเติน ตุ้มเตินเตินตุ้มเติน
ตีบาดเยิ้นๆฟังอ้อนอ่อนแขน ต้อนตี่แต้นเจ้าผู้ติ่งเจ้ามันแกว
ต้อนตี่แต้นเจ้าผู้ติ่งลิงติ่ง เจ้าผู้ลิงลมพัดง่ายางลมต้อง
ลมมาต้องใบตองขูย่าว ลมมาต้องใบตองขูย่าว
ห่าพี่ชายจากชู้ไกลข้างห่างชม
อ้ม เอยอ้มอย่าสิจ่มนำหลาย อ้มเอ้ยอ้มอย่าซุจ่มนำหลาย
บ่าวพี่ชายนอนคิดฮ่ำคะนิงนำน้อง ฮำคะนิงนำน้อง