Bećarac Lyrics

Kud Šokadija Batrina

Oj curice u žutom kožušku,
oj curice u žutom kožušku,
alaj bi te češo po trbušku,
alaj bi te češo po trbušku.

Alaj su me komari izjeli,
alaj su me komari izjeli,
curo kurvo u tvoji kiljeri,
curo kurvo u tvoji kiljeri.

Oj curice kako tvoja rora,
oj curice kako tvoja rora,
kako radi bez moga motora,
kako radi bez moga motora.

Cura plače lola skida gaće,
cura plače lola skida gaće,
šuti dušu već je pola ušo,
šuti dušu već je pola ušo.

Cura legla pokrila se šašem,
cura legla pokrila se šašem,
ja je tražim svojim burgijašem,
ja je tražim svojim burgijašem.